Хромтау аудандық мәслихаты - Ресми сайты

     
   Хромтау аудандық мәслихаты  
     

Сайттың мәзірі


 

Қазақстан Республикасының 2001 жылдың 23 қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 10 бабына сәйкес ШЕШІМ ҚАБЫЛДАЙМЫН:

1. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс төртінші сессиясы 2021 жылғы 25 наурызда сағат 11.00-ге шақырылсын.

Сессияның күн тәртібіне енгізілсін:

1) Хромтау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 8 қаңтардағы №559 «2021-2023 жылдарға арналған Хромтау қаласының бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы.

Хабарламашы: Ж.Т. Бисембин – Хромтау қаласының әкімі.

2) Хромтау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 8 қаңтардағы №560 «2021-2023 жылдарға арналған Абай ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы.

Хабарламашы: А.Е. Мустафин – Абай ауылдық округінің әкімі.

3) Хромтау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 8 қаңтардағы №562 «2021-2023 жылдарға арналған Аққұдық ауылының бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы.

Хабарламашы: А.Д. Даулетьяров – Аққұдық ауылының әкімі.

4) Хромтау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 8 қаңтардағы №563 «2021-2023 жылдарға арналған Бөгетсай ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы.

Хабарламашы: М.А. Суйналин – Бөгетсай ауылдық округінің әкімі.

5) Хромтау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 8 қаңтардағы №564 «2021-2023 жылдарға арналған Дөң ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы.

Хабарламашы: Е.И. Аккулов – Дөң ауылдық округінің әкімі.

6) Хромтау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 8 қаңтардағы №565 «2021-2023 жылдарға арналған Көктөбе ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы.

Хабарламашы: А.К. Зингин – Көктөбе ауылдық округінің әкімі.

7) Хромтау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 8 қаңтардағы №566 «2021-2023 жылдарға арналған Қызылсу ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы.

Хабарламашы: А.Ж. Кушмагамбетов – Қызылсу ауылдық округінің әкімі.

8) Хромтау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 8 қаңтардағы №567 «2021-2023 жылдарға арналған Құдықсай ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы.

Хабарламашы: Қ.Ш. Жұмабай – Құдықсай ауылдық округінің әкімі.

9) Хромтау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 8 қаңтардағы №568 «2021-2023 жылдарға арналған Қопа ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы.

Хабарламашы: Н.Р. Жалтаев – Қопа ауылдық округінің әкімі.

10) Хромтау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 8 қаңтардағы №569 «2021-2023 жылдарға арналған Тассай ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы.

Хабарламашы: Е.А. Абдиров – Тассай ауылдық округінің әкімі.

11) Хромтау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 8 қаңтардағы №570 «2021-2023 жылдарға арналған Табантал ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы.

Хабарламашы: Р.С. Сарсенгалиев – Табантал ауылдық округінің әкімі.

12) Хромтау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 8 қаңтардағы №571 «2021-2023 жылдарға арналған Тасөткел ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы.

Хабарламашы: А.Ж. Сасырауов – Тасөткел ауылдық округінің әкімі.

13) Хромтау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 8 қаңтардағы №572 «2021-2023 жылдарға арналған Көктау ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы.

Хабарламашы: Б.С. Усмаханов – Көктау ауылдық округінің әкімі.

14) Хромтау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 8 қаңтардағы №573 «2021-2023 жылдарға арналған Никельтау ауылының бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы.

Хабарламашы: А.А. Таженов – Никельтау ауылының әкімі.

15) басқа сұрақтар.

Хромтау аудандық мәслихатының сессия төрағасы Д.К. Дуисов

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» РЕШАЮ:

1. Созвать внеочередную четвертую сессию районного маслихата 25 марта 2021 года в 11.00 часов.

Включить в повестку дня сессии:

1) О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 8 января 2021 года №559 «Об утверждении бюджета города Хромтау на 2021-2023 годы».

Информирует: Бисембин Ж.Т. – аким города Хромтау.

2) О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 8 января 2021 года №560 «Об утверждении бюджета Абайского сельского округа на 2021-2023 годы».

Информирует: Мустафин А.Е. – аким Абайского сельского округа.

3) О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 8 января 2021 года №561 «Об утверждении бюджета Акжарского сельского округа на 2021-2023 годы».

Информирует: Ташенов К.К. – аким Акжарского сельского округа.

4) О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 8 января 2021 года №562 «Об утверждении бюджета села Аккудык на 2021-2023 годы».

Информирует: Даулетьяров А.Д. – аким села Аккудык.

5) О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 8 января 2021 года №563 «Об утверждении бюджета Богетсайского сельского округа на 2021-2023 годы».

Информирует: Суйналин М.А. – аким Богетсайского сельского округа.

6) О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 8 января 2021 года №564 «Об утверждении бюджета сельского округа Дөң на 2021-2023 годы».

Информирует: Аккулов Е.И. – аким сельского округа Дөң.

7) О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 8 января 2021 года №565 «Об утверждении бюджета Коктюбинского сельского округа на 2021-2023 годы».

Информирует: Зингин А.К. – аким Коктюбинского сельского округа.

8) О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 8 января 2021 года №566 «Об утверждении бюджета Кызылсуского сельского округа на 2021-2023 годы».

Информирует: Кушмагамбетов А.Ж. – и.о. акима Кызылсуского сельского округа.

9) О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 8 января 2021 года №567 «Об утверждении бюджета Кудуксайского сельского округа на 2021-2023 годы».

Информирует: Жұмабай Қ.Ш. – аким Кудыксайского сельского округа.

10) О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 8 января 2021 года №568 «Об утверждении бюджета Копинского сельского округа на 2021-2023 годы».

Информирует: Жалтаев Н.Р. – аким Копинского сельского округа.

11) О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 8 января 2021 года №419 «Об утверждении бюджета села Никельтау на 2021-2023 годы».

Информирует: Таженов А.А. – аким села Никельтау.

12) О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 8 января 2021 года №420 «Об утверждении бюджета Табанталского сельского округа на 2021-2023 годы».

Информирует: Сарсенгалиев Р.С. – аким Табанталского сельского округа.

13) О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 8 января 2021года №421 «Об утверждении бюджета Тассайского сельского округа на 2021-2023 годы».

Информирует: Абдиров Е.А. – аким Тассайского сельского округа.

14) О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 8 января 2021 года №422 «Об утверждении бюджета Тасуткельского сельского округа на 2021-2023 годы».

Информирует: Сасырауов А.Ж. – аким Тасуткельского сельского округа.

6) О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 8 января 2021 года №414 «Об утверждении бюджета Коктауского сельского округа на 2021-2023 годы».

Информирует: Усмаханов Б.С. – аким Коктауского сельского округа.

15) Другие вопросы.

Председатель сессии Хромтауского районного маслихата Дуисов Д.К. 

ҚР Президенті
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2020 жылғы 1 қыркүйек


Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. 1 сентября 2020г.

 Мулдашев Даурен Хайреденович
Хромтау аудандық мәслихатының хатшысы

 

Сайттың іздеуі


Іздеу

 

Келушілер


Дүйсенбі24
Сейсенбі59
СӘрсенбі79
Бейсенбі118
Жұма92
Сенбі101
Жексенбі90
Қазір online:2
Барлығы69934
Рекорд:198

  

Powered by Open SLAED © 2005-2021 SLAED. All rights reserved.